Your present location:Home

    Contact us

    Toshiba Hydro Power (Hangzhou) Co., Ltd.
    Tel: +86-571-56987117
    Fax: +86-571-56987256
    Address: No.1 Gongren Road, Fuchunjiang, Tonglu County, Zhejiang Province, China
    Postcode: 311504
    Website: www.toshiba-thpc.com
    Email: thpc@toshiba-thpc.com

    Toshiba Hydro Power (Hangzhou) Co., Ltd., Hangzhou Branch
    Tel: +86-571-56809066
    Fax: +86-571-56809058
    Address: 17F, Zhejiang Materials Industry International Plaza,No.445 Kaixuan Road, Hangzhou, Zhejiang, China
    Postcode: 310020